Hotel Marriott Marseille

Descripció del projecte

En aquest interessant projecte el client buscava un estil molt personal, un tipus de fusta resitent per a les seves sales on la clientela en farà un ús reiterant i cal que sigui resistent i agradable a la vista amb acabat de luxe.

Demani pressupost sense compromís

Envia'ns per mail una fotografia del que voldries fer i ens avançarem en el pressupost!

+34 93 803 51 31