Hotel Marriott Marseille

Descripció del projecte

En aquest interessant projecte el client buscava un estil molt personal, un tipus de fusta resistent per a les seves sales on la clientela en farà un ús reiterant i cal que sigui resistent i agradable a la vista amb acabat de luxe.